1 and 15 September 2016

Song Thao - Luân Hoán - Tuyền Linh - Thiên Lý 
Huy Uyên - Nguyễn An Bình - Lê Phước Dạ Đăng 
Hạnh Đàm - Phan Ni Tấn - Thái Huy Long - Lại Thị Mơ 
Võ Công Liêm - Nguyễn Nam An - Nguyễn Như Tâm
Tạ Phong Tần - Trần Toàn Xương - Hoàng Quân
Phương Anh - Phạm Đình Lân - Trần Thiện Hiệp
Vũ Thế Thành - Ngọc Lan - Nhật Tiến - Hải Phan
Lương Ngọc Thành - Bình Nguyên Lộc - Phan Anh
Đỗ Hồng Ngọc - Thanh Phong - Trần Đình Phước
Cao Mỵ Nhân - Trần Mộng Lâm - Trần Yên Hòa
Du Tử Lê - Ngô Thế Vinh

1. Văn viết trước và sau 1975
2. 
Xem ciné phim "The Legend of Tarzan"
3. Vasquez Rocks

 

 

New Writings in Oct 2016 of
Phạm Vũ Thịnh

1. Ta có gì trong túi (Etgar Keret) 

2. Nàng Ipanema Năm 1963 / 1982 (Murakami Haruki)

 


25 Most Beautiful Photos of Autumn
Photographer Rehahn: Vietnamese Scenery
Photographer Toma Bociu: Forest Beauty
Just Published:
Truyện Ngắn Khánh Trường (Tập 1 và Tập 2)
Dấu Chân Lang Bạt (du ký của Song Thao)
Phiếm 18 (Song Thao)

Khói Cuối Nguồn Hương (thơ Luân Hoán)
Ngao Du Cùng Vũ Khí (thơ Luân Hoán)
Ngọn Tình Lục Bát (thơ Lê Hân) 
Nhịp Tim Thơ (thơ tình Cao Mỵ Nhân)

Coming Soon:
Vietnamese Authors (Tác Giả Việt Nam)
Donation in October 2016: 

Lai Thi Mo (New Jersey) & Hon Nuoc Magazine
Nguyen Tai Ngoc (Simi Valley, CA)
Ly's family (San Jose, CA)
Gỡ Rối Tơ Lòng
Chuyện Linh Tinh
Lê Thị Châu: Fashion Over 50
Lại Thị Mơ: Gossipy Essays
Âu Tím: Culture and Entertainment


Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Born on October 17, 2009