15 Aug 2015
Nguyễn Nam An - Hoàng Xuân Sơn - Hư Hao
Thái Huy Long - Phan Anh - Tuyền Linh
Lê Thành Chung - Điệp Mỹ Linh - Nguyễn An Bình
Trầm Thiên Thu - Huy Uyên

1 Aug 2015
Phan Anh - Tuyền Linh - Điệp Mỹ Linh
Nguyễn An Bình - Lê Phước Dạ Đăng - Hư Hao
Thiên Lý - Nguyễn Nam An - Phan Ni Tấn
Lê Thành Chung - Huy Uyên - Luân Hoán
Thái Huy Long - Khánh Trân
Song Thao - Ngô Thế Vinh - Châu Tiến Khương
Hoàng Quân


1.  Du lịch Fort Erie, Niagara Falls, Toronto, Canada, 21-28 July 2015
2.  Tiệm bán đồ cũ rẻ
3.  Tiếng Việt Mới
4.  
Republicans tranh luận ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016
5.  Sao Băng (meteor shower)
6.  Los Angeles chống hạn hán
7.  Trăng rằm tháng 7 (Tối Thứ Sáu 28-8-2015)

New Writings in August of
Phạm Vũ Thịnh
1.  Thuyết Trình Dân Gian Của Thời Đại Chúng Tôi
2.  AriBasic Make-up
Tái bản Phiếm 1 (Song Thao)
Phiếm 16 (Song Thao)


Donation in August:  
Nguyen Hung (San Jose, CA)

Hope For Kids information

Tiễn Thầy Trần Đại Tăng (Aug 6, 2015)Vietnamese Dictionary
Changing Vietnamese Fonts
Learning English Online
Luân Hoán's Poems
...
Many others sites ...
Việt Nam
California
New York

Attention: 
All The Music In This Site Are For Listening Only, Downloading Is Prohibited
Any Question, Please Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Born on October 17, 2009